جستجو
انتخاب رنگ
انتخاب سایز
Menu

 

                خط مشی و سیاست های حاکم

1- تلاش همه جانبه برای تحقق اهداف، سیاستها، برنامه ها، راهکارها و انجام وظایف اداره کل روابط عمومی و بین الملل در حوزه فعالیتهای جاری و برنامه ای در حوزه های رسانه، ارتباطات مردمی، تبلیغات و انتشارات در چارچوب تشکیلات و شرح وظایف مصوب.

2- تلاش جهت جلب رضایتمندی شهروندان و انتقال نظرات، پیشنهادات و انتقادات به اداره کل.

3-کسب اطلاع از نظرات مردمی و ارائه خدمات متناسب با نیازهای واقعی شهروندان براساس اولویت های مشخص شده و افزایش سطح مقبولیت سازمان شهرداری تهران.

4- تلاش درجهت جلب مشارکت شهروندان در جهت اجرای تمامی فعالیتهای شهرداری در حوزه های مختلف.

5- تلاش در جهت نهادینه کردن هرچه بیشتر خدمتگزاری به مردم و تکریم ارباب رجوع.

6- پرهیز از دروغ پردازی و حفظ احترام و حقوق کارکنان، مدیران وشهروندان.

7- شفافیت در عمل، صداقت در گفتار و همکاری، همدلی و همفکری در کلیه عرصه های کاری با سه رکن شهروند، مدیریت و کارکنان.

8- صرفه جویی در هزینه ها در حد امکان و رعایت صرفه و صلاح سازمان.

9- بهره گیری  و جلب مشارکت مؤسسات و شرکت های تخصصی برای انجام امور.

10- حفظ و ارتقای ارزشهای بومی، محلی ، مذهبی و منطقه ای و گسترش آنها.

11- برقراری ارتباط درون و برون سازمانی.

12- آماده نمودن اذهان عمومی در اجرای طرح ها و برنامه ها.

13- ایفای نقش سخنگویی سازمان.

14- بررسی بازخورد اقدامات و فعالیت های سازمان در جامعه و درون سازمان و انتقال آن به مدیران.

15- بیان و تبلیغ کارها و اقدامات خوب و مفید انجام گرفته در سازمان.

16- ایجاد تفاهم و رفع سوء تفاهم ها.

 ساب پرتال ها
دسترسی سریع
راهنمای مراجعین
گالری تصاویر