جستجو
انتخاب رنگ
انتخاب سایز
Menu

1- معرفی ساختار های فیزیکی ارائه خدمات سلامت :

مركز فرآموز (منطقه 19 شهرداري تهران)

مركز فرآموز منطقه 19 كه ويژه گروه سني 6 تا 12 سال مي باشد روزانه پذيراي كودكان و نوجوانان مهدكودكها ،خانه هاي اسباب بازي و مدارس ابتدايي و راهنمايي مي باشد كه در دو نوبت مورد پذيرش و آموزش قرار مي گيرند.كارگاههاي موجود در مركز فراموز 5 باب  مي باشد. کلیه  كارگاهها با توجه به اهميت آنها  در ايجاد و افزايش اعتماد به نفس مورد توجه قرار گرفته و ايجاد شده است.شايان ذكر است كه حتي طرح هاي مورد استفاده در اتاق ها نيز به منظور افزايش اعتماد به نفس انتخاب گرديده و حداكثر تلاش از طرف کارشناسان  و طراحان صورت گرفته تا همخواني بين طرح ها و آموزش در اتاق ها و رنگ ها صورت گيرد.

كارگاهها به شرح ذيل مي باشد:

1-     كارگاه خود آگاهي ( من كيستم)

2-     كارگاه نمايش (قاطعيت در نه گفتن)

3-     كارگاه مثبت انديشي (پلكان)

4-     كارگاه توكل (خدا با من است)

5-     كارگاه بازي و شناخت

با توجه به افزايش عملكرد كيفي و همچنين مستند سازي آموز شها و بازخورد از نحوه كار فرآموز ،مسئولين مرکز  لزوم نياز به اجراي تست(آزمون ) را احساس كرده و با استفاده از تست ها و آزمونها ي روانشناسي كه در زمينه اعتماد به نفس وجود دارند تست هايي تهيه كرده و بين بازديدكنندگان(کودکان) و والدينشان  اجرا مي كنند،تست ها با توجه به گروه سني افراد تفاوت داشته و ميزان هوش و رفتار موجود آنها،تهيه گرديده است.

       اين آزمون ها به صورت  پيش آزمون و پس آزمون اجرا مي گردد و درآخر توسط گروه روانشناسي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته و جزء مستندات مركز قرار مي گيرد و علاوه بر آن آزمون   هر بازديد كننده اي در صورت تمايل ، توسط گروه تصحيح گرديده و نتيجه به وی  اعلام مي گردد.علاوه بر آزمون به منظور ايجاد حس تلقين در بازديد كنندگان كارتي به نام كارت اعتماد به نفس طراحي گرديده كه جملاتی تاثیرگذار  پشت و روی آن نوشته شده و عكس فرد  بازديد كننده روي آن نصب مي گردد و بعد از اتمام آموزش هايش به وی  تحويل داده مي شود.

علاوه بر تست با توجه به نياز در هر اتاق از قصه،بازي،نمايشنامه،قصه گويي و نقالي، و... استفاده مي شود.قابل توجه این که  مركز فرآموز با توجه به نظريه هاي روانشناسي همچون رفتار درماني و شناختي و معنويت طراحي و درست شده است.آموزشها از نظر سطح علمي طوري برنامه ريزي و زمان بندي شده اند كه بتوانند نظريه ها وباورها ی عنوان شده را در راستاي ايجاد اعتماد به نفس در اين گروه سني لحاظ كنند.

  
 فاطمه داداش زاده
مدیر اداره سلامت

 کارشناس ارشد محیط زیست

سوابق

ساب پرتال ها
دسترسی سریع
راهنمای مراجعین
گالری تصاویر