12/16/2019 - دوشنبه 25 آذر 1398
EN
حوزه شهردار
نام نام خانوادگی سمت تلفن
علی توکلی شهردار منطقه 19 55000044 - 55003115
محمد یوسف آبادی رئیس حراست 55507209
علیرضا صادقی بخش مدیر بازرسی   55001892 - 55004158
علیرضا رزاقی مسئول سامانه 1888  55027777 - 55017777
محمد رضی مسئول سامانه 137 55001892
محمد هوشنگی فرمانده حوزه مقاومت بسیج 55507204
مهرنوش ریاضی رئیس روابط عمومی 55004164
شعیب حیدری رئیس اداره امور حقوقی 55000774
بهروز محمدپور سرپرست اداره املاک و مستغلات 55006265
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
نیما پروین معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا 55002401
بیژن جعفری رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 55023800
محبوبه خوش نوا فومنی رئیس اداره برنامه و بودجه 
غلامرضا کاظمی رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها 55039100
نرگس کریمی رئیس پایش و ارزیابی و عملکرد 55003116
معاونت مالی و اقتصاد شهری
محمد جانی پور خرقانی معاون مالی و اقتصاد شهری 55005280 - 55008700
مهدی قلیزاده رئیس حسابداری 55004160
امید حدیدی رئیس واحد قراردادها 55023700
غلامرضا رستمی رئیس اداره درآمد و نوسازی 55004160
رحیم بهجو موتوری سبک 55004157
مهدی سعیدی سرپرست تدارکات 55034100
معاونت معماری و شهرسازی
علی داوطلب زرقی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی 55507207
وحید قلی پور سرپرست اداره صدور پروانه 55006166
محمد نوری سرپرست اداره بازرسی فنی 55006166
وحید کریمی مسئول طرح تفصیلی 55006166
مازیار ناظمی رئیس اداره اجرای احکام
معاونت فنی و عمران
محمد مهدی گندمی معاون فنی و عمران 55009193
احسان ادهم رئیس اداره توسعه و نگهداشت 55037200
امید مصطفی پور رئیس واحد توسعه و نگه داشت معابر
محمد ملاصالحی رئیس واحد توسعه و نگه داشت ابنیه فنی
رحیم کرمی رئیس رسیدگی فنی
معاونت توسعه منابع انسانی
مهدی دولت یار سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی 55507200
مهدی دولت یار رئیس امور اداری 55007700
صمد محمدی مسئول کارگزینی 55038200
غلامرضا رستمی مسئول امور ایثارگران 55541544
علی باقرپور پرشکوه رئیس اداره آموزش 55039100
فاطمه نوری مسئول امور رفاه 55038200
امیر طالبی مسئول خدمات عمومی 55034000
معاونت فرهنگی و اجتماعی
محسن فریدی معاون اجتماعی و فرهنگی 55522233
اسماعیل عربلو رئیس اداره امور فرهنگی 55545550
بابک غلامرضا تهرانی رئیس اداره آسیب های اجتماعی 55545551
رضا عاشوری رئیس اداره ورزش 55522233
خدیجه پورعطاکش رئیس اداره امور بانوان 55542255
مصیب دارابی رئیس اداره آموزش های شهروندی 55546474
فاطمه داداش زاده رئیس اداره سلامت 55522211
معصومه رحیم زاده اداره مطالعات 55545551
معاونت حمل و نقل و ترافیک
علیرضا مرآتی معاون حمل و نقل و ترافیک 55514007
علیرضا خانزاده رئیس واحد مهندسی 55514007
حسین قاسمی سرپرست واحد نظارت فنی
محمدرضا مدنی سرپرست رسیدگی فنی
عباس مرادی سرپرست اداره حمل و نقل عمومی 55514007
حسین مهدوی نیا سرپرست اداره نظارت و اجرا
معاونت خدمات شهری و محیط زیست
سعیدصالح محمود رباطی معاون خدمات شهری و محیط زیست 55862400
میثم آزمایش رئیس اداره ساماندهی 55862408
محسن آلمانی رئیس اداره خدمات شهری 55862406
سید ابوالفضل موسوی سرپرست اداره فضای سبز 55862403
سوسن پاکراه مسئول کلینیک گل و گیاه 55843300
عبدالرضا محمدی رئیس اداره پسماند 55862412
سید علیرضا موسوی خالدی رئیس اداره زیباسازی 55862405
مهدی رفیعیان مسئول واحد اداره مسیلها 55850706
زهرا داداش زاده رئیس اداره محیط زیست 55852020