جستجو
انتخاب رنگ
انتخاب سایز
Menu
 

تهران امروز با جمعیتی تقریباً بیش از ده میلیون نفر به دلایل مختلف در حال حاضر متحمل مشکلات عدیده یی است. تداوم، روند مشکلات سالیان گذشته و عدم چاره اندیشی مناسب، تهران را به مرحله انفجار نزدیک کرده است. حل مشکلات شهر تهران به مفهوم حل مشکل یک چهارم جمعیت کشور و شاید بیش از آن است و به همین جهت توجه علمی و دقیق به مشکلات این شهر مساله یی حیاتی، ضروری و ملی است و بدون تردید هرکس در این حوزه موفق باشد مطمئناً توانایی خود را در حل مشکلات کشور نشان داده و اقبال عمومی را به خود جلب خواهد کرد. بدین ترتیب می توان گفت که مطالعه و پژوهش های مشکلات امروزی شهر تهران نمونه و مدل یک مدیریت موفق در ارائه راهکارهای مناسب و ساماندهی مشکلات این شهر است. ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران  از طریق مدیریت تمامی فرایندهای مطالعاتی شهرداری تهران اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راه کارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت ها و وظایف شهرداری تهران و نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح جامع، با بهره گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به روز از مهمترین وظایف مرکزهای مطالعاتی و دانشگاهی می باشد که این ضرورت به وجود می آید که در این زمینه آگاهی و پیشینه لازم وجود داشته باشد. و مراجعه به سایت های مطالعاتی و پژوهش در زمینه مشکلات امروزی شهرها و ارائه راهکارهای بیرون رفت از وضعیت فعلی می تواند کمک اساسی به مدیریت شهری ارئه دهد.

 از جمله سایت های مطالعاتی و علمی - پژوهشی
 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 فصلنامه علمی پزوهشی اقتصاد و مدیریت شهری
فصلنامه اقتصاد شهر
ساب پرتال ها
دسترسی سریع
راهنمای مراجعین
گالری تصاویر